Макси Сервиз

Доверен сервиз на застрахователните компании ЛЕВ ИНС, БУЛСТРАД, ДЗИ, AРМЕЕЦ, ДЖЕНЕРАЛИ, УНИКА

Това, което е характерно за всяка застрахователна компания е високите ѝ изисквания за качество. Всеки застраховател извършва качествен одит от частни експерти, който има за цел да установи дали определен сервиз може да се класифицира като доверен сервиз и да стане част от мрежата от доверени сервизи на съответната застрахователна компания.

Веднъж връчвайки „званието“ доверен сервиз, застрахователната компания гарантира на своите клиенти, че щетите отремонтирани в съответния доверен сервиз ще бъдат премахнати и автомобилът ще възстанови фабричния си вид. Това е сериозна заявка, която може да бъде изпълнена само от проверен доверен сервиз с многогодишен опит в сферата на отремонтирането на щети.

0893 682 803